می تونی بحث درباره آشنایی با دیود و کاربردهای آن (قسمت اوّل) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!