می تونی بحث درباره روش های اندازه گیری مقاومت (قسمت سوم) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!