می تونی بحث درباره آشنایی با الگوریتم مسیریابی *A را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!